Full Name
Zaki Taha Fayed
 
 
Email
zaki.taha@cis.asu.edu.eg