Jazykové prostředky sportovní ţurnalistiky

Hany Mohamed Hafez Hassanein


Abstract


Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na jazykové prostředky, kterých vyuţívají sportovní redaktoři deníku MF DNES. Analyzoval jsem více neţ sto ţurnalistických textů z oblasti fotbalu, ze kterých jsem vybral jazykové obraty, které jsou pro sportovní ţur


Other data

Keywords Jazykové prostředky sportovní ţurnalistiky
Issue Date 2012
Description Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na jazykové prostředky, kterých vyuţívají sportovní redaktoři deníku MF DNES. Analyzoval jsem více neţ sto ţurnalistických textů z oblasti fotbalu, ze kterých jsem vybral jazykové obraty, které jsou pro sportovní ţur
URI http://research.asu.edu.eg/handle/12345678/51831


File SizeFormat 
112934.pdf274.06 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

CORE Recommender

Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.