Jazykové prostředky sportovní ţurnalistiky

Hany Mohamed Hafez Hassanein,

Abstract


Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na jazykové prostředky, kterých vyuţívají sportovní redaktoři deníku MF DNES. Analyzoval jsem více neţ sto ţurnalistických textů z oblasti fotbalu, ze kterých jsem vybral jazykové obraty, které jsou pro sportovní ţur


Other data

Title Jazykové prostředky sportovní ţurnalistiky
Authors Hany Mohamed Hafez Hassanein
Keywords Jazykové prostředky sportovní ţurnalistiky
Issue Date 2012
Description 
Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na jazykové prostředky, kterých vyuţívají sportovní redaktoři deníku MF DNES. Analyzoval jsem více neţ sto ţurnalistických textů z oblasti fotbalu, ze kterých jsem vybral jazykové obraty, které jsou pro sportovní ţur
URI http://research.asu.edu.eg/handle/12345678/51831

Files in This Item:

File SizeFormat
112934.pdf274.06 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item
Page have 7 view
Page have 2 download


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.